Eesmärk ja tegevused

Mittetulundusühing Eesti Müeloomiliit on avalikes huvides tegutsev juriidiliste ja füüsiliste isikute heategevuslik ühendus.

Ühingu eesmärk on aidata müeloomihaigetel elada kauem ja parema elukvaliteediga.

Selle eesmärgi täitmisel tegutseb müeloomiliit aktiivselt järgmistes valdkondades:

• müeloomihaigete ja nende perekonnaliikmete teadmiste täiendamine ja info vahetamine müeloomi ravis ja haigete hoolduses
• kaasaegse ravi kättesaadavuse tagamine osaledes ravi rahastamise komisjonide töös ja luues sidemeid tervishoiu- ja teadusorganisatsioonide ning poliitiliste institutsioonidega
• ühiskonnas müeloomist teadlikkuse tõstmine

Liikmeks astumine

Ootame müeloomiliidu liikmeteks müeloomihaigeid ja nende perekonnaliikmeid.

Mittetulundusühingu EESTI MÜELOOMILIIT 

Kontaktandmed

Müeloomiliidu põhikiri

Liikmeks astumise avaldus

 

 

Eesti Müeloomiliit on Myeloma Patients Europe liige.

 

Eesti Müeloomiliit on Global Myeloma Action Network (International Myeloma Foundation) liige.