Müeloomtõve diagnoosimis- ja ravijuhend

Müeloomtõbi (MM) on täiskasvanutel hematoloogiliste kasvajate seas esinemissageduselt teisel kohal. Aastakümneid kasutusel olnud tavapärane keemiaravi ei vii tervistumiseni ning on oma olemuselt palliatiivne. Viimasel ajal on välja töötatud mitmeid uusi ravimeid/ravivõtteid, mis võimaldavad MM haigetele oluliselt paremat prognoosi ja elukvaliteeti.  Antud ravijuhise koostamise eesmärgiks on valida maailmas olemasolevate võimaluste seast teaduspõhisele meditsiinile ja heale kliinilisele tavale vastavad ning kohalikke võimalusi arvestavad müeloomtõvega ja sellega lähedalt seonduva patoloogiaga haigete uurimise ja ravi meetodid ning tagada nende ühtlustatud kasutamine Eestis.

Ravijuhise koostasid akadeemilise ja/või kliinilise taustaga arstid kahest hematoloogia osakonnast Eestis (prof. Hele Everaus, Marju Hein, Tõnu Jõgi, Ain Kaare, Edward Laane, Diana Loigom, Katrin Palk). Ühisarutelud toimusid 19.11.2004, 08.02.2005, 01.03.2005, 19.04.2005.a.

Ravijuhis esitati tutvumiseks ja täiendamiseks Eesti Hematoloogia Seltsi liikmetele, teksti lõplik valmimine sai teoks interneti vahendusel.

Ravijuhis kinnitati seltsi koosolekul 17.06.2005.

Ravijuhist täiendati novembris 2010 Katrin Palgi, Marju Heina, Diana Loigomi, Edward Laane ja Ain Kaare poolt ning kinnitati Eesti Hematoloogide Seltsi koosolekul 12.11.2010.

Täismahus  Müeloomi ravijuhis.