14. märtsil 2015 aastal toimunud üldkoosoleku kokkuvõte.

Üldkoosoleku päevakorras: Müeloomi liidu tegevuste planeerimine 2015. aastaks.

Otsustati:

  1. Saata Müeloomiliidu liikmetele meilid üleskutsega kirja panna oma haiguse lugu, et  kodulehe kaudu oleks võimalus teistel haigetel ja nende lähedastel erinevatest kogemustest lugeda.
  2. Uurida, kas ravimifirmadelt oleks võimalik saada toetust uuringule, mis selgitaks millal ja kuidas jõutakse arstide poolt müeloomikahtluseni.
  3. Korraldada järgmine patsiendipäev oktoobrikuus Tallinnas. Kutsuda esinema füsioterapeut, psühholoog/psühhiaater, toitumisspetsialist, valuarst.
  4. Kiri patsientidele, et nad astuksid Müeloomiliidu liikmeks, sest vajame suuremat kandepinda.
  5. Kutsuda hiljemalt oktoobris 2015 kokku Müeloomiliidu üldkoosolek, et valida uus juhatus, sest praeguse juhatuse volitused lõppevad 24.10.2015.