Eesti Müeloomiliit osales patsientide aastaseminaril partnerid progressi nimel: muutuv esindamine muutuvas keskkonnas („Partners for Progress: Changing Advocacy in a Changing Environment,“ Celgene International Sàrl) 30. juunil – 1. juulil 2015. a. Lissabonis.

 Päevakorras oli:

1. Tervise edendamine Euroopas – innovaatilise meditsiini algatus (the Innovative Medicines Initiative: http://www.imi.europa.eu/)

2. Tervise edendamine Euroopas – mida numbrid tähendavad?

3. Esindamine muutuvas keskkonnas – patsientide informeerimine, organisatsiooni rahastamine ja juhtimine

4. Patsientidele antud lubaduste täitmine

5. Eetilised küsimused – patsientide õigused ja vastutused

6. Eetilised küsimused – kas patsientide organisatsioonid teeksid ilma mõjutamata koostööd ravimitootjatega?

7. Elu pikaajalise haigusega – kuidas see mõjutab olulisemaid otsuseid elus?

8. Kuidas tagada tõhusate patsiendiorganisatsioonide olemasolu tulevikus?

 Osalemist toetas Celgene International Sàrl.