Eesti Müeloomiliidu juhatus osales haruldase vähi uuringute metodoloogia seminaril (Patient Advocates Course „The Methodology of Clinical Trials in Rare Cancers,“ Rare Cancers Europe) 20.  juulil 2015. a. Milanos.

Päevakorras oli:

1.       Konventsionaalse meditsiinistatistika printsiibid

2.       Mida oleks vaja paremaks otsustamiseks?

3.       Haruldase vähi uuringu kujundus

4.       Haruldase vähi ravi surrogaatnäitajad

5.       Haruldase vähi uuringute korraldamine

6.       Haruldase vähi uuringute parandamine

7.       Haruldase vähi patsientide esindamine Euroopas

Lähemalt vt http://www.rarecancerseurope.org/News/RCE-Patient-Advocates-course-meeting-resources

Osalemist toetasid Rare Cancers Europe ja Novartis Oncology Region Europe.