Eesti Müeloomiliit osales globaalse müeloomivõrgustiku nõupidamisel „Annual Global Myeloma Advocay Network Global Summit 2015,“ International Myeloma Foundation, mis toimus 11.  juunil 2015. a. ja sellele järgnenud Euroopa Hematoloogia Assotsiatsiooni kongressi raames toimunud hematoloogiapatsientide nõupidamisel „Patient Advocacy Sessions,“ 20th Congress of the European Hematology Association 2015 mis toimus, mis toimus 13. juunil 2015. a. Viinis.

GNAM nõupidamise päevakorras oli:

1. 10 sammu parema ravi suunas (10 Steps to Better Care®: http://myeloma.org/ArticlePage.action?articleId=3525)

2. Uued ravimid müeloomi ravis

3. Patsientide ja ravimitootjate koostöö võimalused ja rahaline toetamine

EHA nõupidamise päevkorras oli:

1. Patsientide innovaatiline kaasamine uuringutesse

2. Patsiendid kui partnerid uuringute läbiviimisel

3. Kasu-riski kaalumine patsiendi vaatenurgast

4. Arstide ja patsientide erinevused riskide hindamisel

5. Müeloomi Ravi Euroopa Atlas (European Atlas of Access to Myeloma Treatment)

6. Hematoloogi vaatenurk ravi paremale kättesaadavusele

7. Tõenduspõhise koostöö edukas praktika patsiendi vaatenurgast

Lähemalt vt http://www.mpeurope.org/news/eha-2015-patient-advocacy-track-presentations-now-available/

Osalemist toetasid Global Myeloma Action Network, Myeloma Patients Europe ja Janssen-Cilag Polska Sp.z.o.o. Estonian branch.