Eesti Müeloomiliidu juhatus osales Euroopa müeloomipatsientide liidu 2015. aastakoosolekul (Myeloma Patients Europe Annual General Meeting 2015) Dubrovnikis 24. – 26. aprillil 2015. a.

Täpsemaks lugemiseks klõpsake siin.