Eesti Haigekassa juhatuse ja Eesti Müeloomiliidu juhtrühma kohtumine toimus 17. juunil 2015. a. Eesti Haigekassas.

Kohtumise eesmärk oli kokku leppida selles, kuidas jõuda müeloomi ravi kulutõhususe hindamisel kompleksele lahendusele, kuna kaasaegne müeloomi ravi on kompleksne.

Leppisime kokku, et hindame müeloomtõve raviskeemide taotlusi mitte ükshaaval eraldi, vaid ühes terviklikus mudelis eesmärgiga modelleerida parim võimalik kaasaegne raviskeemide kompleksne lahendus. Komplekse lahendusega saavutame selle, et lisaks bortezomiibile ja lenalidomiidile saaksid kättesaadavaks ka teised uued ravimid nagu carfilzomib ja pomalidomiid – see on soov, mille me selgelt välja ütlesime ja mille saavutamise nimel ka Eesti Haigekassa lubas aktiivselt tegutseda.

Leppisime kokku, et Eesti Haigekassa edastab patsientidele ja Eesti Hematoloogide Seltsile taotluste kulutõhususe hinnangute arvutused Excelis. Seejärel pakub selts välja raviskeemide kompleksse lahenduse (reastatud raviskeemid) ja siis luuakse koostöös Eesti Haigekassaga parim võimalik raviskeemide kompleksne lahendus nii, et ravidooside arvude, mahtude ja hindade kokkuleppimisse kaasatakse ühe laua taha ka Ravimikomisjoni ja ravimifirmade esindajad parima kulutõhususe saavutamiseks.

Raviskeemide kompleksse lahenduse väljatöötamise käigus saavad Eesti Haigekassa ja Eesti Hematoloogide Selts rääkida läbi ja lahendada ka senised väga olulised kriitilised küsimused, mis meil tekkisid tutvudes taotluste hindamise tulemustega (mille esitasime kirju Eesti Haigekassale 16. juunil, 7. aprillil ja ka varasemalt).