Eesti Müeloomiliit osales äriplaani koostamise seminaril „Creating Your Business Plan,“ Myeloma Patients Europe, mis toimus 22. – 23.  mail 2015. a. Madridis.

Päevakorras oli:

1.       Ärimudeli raamistik

2.       Eduka äriplaani etapid

3.       SWOT, PESTLE

4.       Eesmärkide seadmine

5.       Äriplaani väljatöötamine

Osalemist toetasid Myeloma Patients Europe ja Janssen-Cilag Polska Sp.z.o.o. Estonian branch.