Sisukord:

 1. Juhatuse koosolek 12. aprillil 2016. a.
 2. Juhatuse koosolek 2. juunil 2016. a.
 3. Juhatuse koosolek 27. augustil 2016.a.

1. Juhatuse koosolek 12. aprillil 2016. a.

12. aprillil 2016. a. toimunud juhatuse koosolekul kinnitas juhatus müeloomiliidu 2016. a tegevuskava:

 1. Panna EML veebilehele olemasolevad ja tulevased müeloomi uuringud.
 2. Koostada EML 2015. a aruanne.
 3. Luua EML kodulehel patsientide foorum.
 4. Korraldada patsientide infopäev ja EML üldkoosolek.
 5. Infomaterjalide väljaandmine.
 6. Selgitada, kas EHK tellib müeloomiravi taotluste hindamise TÜ tervishoiuinstituudilt.
 7. Saavutada, et EHK tunnustab müeloomi ravijuhise uuendamist omafinantseerimise teel.
 8. Käivitada teadusfond müeloomi teadusuuringuteks Eestis.
 9. Küsida eetikakomisjonilt luba ja luua TÜK-i ja PERH-i müeloomipatsientide register Exceli tabelis (mis on aluseks järgnevale riiklikule registrile).
 10. Selgitada, kas müeloomiravi kulutõhususe meta-analüüsi saab tellida Müncheni teadlastelt.
 11. Selgitada, mida Sotsiaalministeerium (EHK) mõtleb ravi kulutõhususe all.
 12. Algatada professor Hele Everausi toetusel tegevused seadusandluse täiendamise selleks, et kaasaegne kulutõhus ravi oleks Eesti kättesaadav ja võimalikult kiiresti.
 13. Taotleda müeloomiregistrile riiklik staatus.
 14. Jätkata aktiivset koostööd Myeloma Patients Europe ja Global Myeloma Action Network võrgustikes, sh MPE Müeloomiravi Atlase arendamises.
 15. Jätkata perearstide teadlikkuse suurendamisel koostööd Confidoga.
 16. Arendada koduleht arstidele ja üldsusele.

Tagasi lehe algusesse.

2. EML-i juhatuse koosolek 2. juunil 2016. a.

2. juunil 2016. a. toimus Tallinnas EML-i juhatuse koosolek.

Juhatuse koosoleku protokolliga tutvumiseks klõpsake siin.

Tagasi lehe algusesse.

3. Juhatuse koosolek 27. augustil 2016. a.

Juhatuse koosoleku protokolliga tutvumiseks klõpsake siin.

Tagasi lehe algusesse.