MTÜ Eesti Müeloomiliit
REG: 80348846
IBAN: EE74 2200 2210 5621 2838
E-mail: info@myeloomiliit.ee
Vene 6, Tallinn, 10123

Juhatuse liige
Katri-Evelin Kont
E-mail: info@myeloomiliit.ee
Telefon: +372 50 77 953

Juhatuse liige
Mait Raava
E-mail: mait@prokons.ee
Telefon: +372 50 68 921

Juhatuse liige
Mati Somp
mati@lr.ttu.ee
Telefon: +372 50 12 378

Müeloomiliidu mentor
Dr Edward Laane, PhD, MD 
E-mail: edward.laane@regionaalhaigla.ee
Telefon: +372 617 1087
CV E.Laane